vrijdag 11 januari 2013

Bedrag ouderschapsverlofkorting in 2013

De bedragen voor de ouderschapsverlofkorting in 2013 zijn bekend! Ook is inmiddels bekend dat de ouderschapsverlofkorting in 2013 nog blijft bestaan!

Ouderschapsverlofkorting in 2013

Het ouderschapsverlofregeling en de ouderschapsverlofkorting zal in 2013 in grote lijnen hetzelfde blijven als in 2012. Je kunt meer over de totale ouderschapsverlofregeling lezen op www.tipswerkendeouders.nl/ouderschapsverlof 

We gaan hier alleen in op de bedragen ouderschapsverlofkorting in 2013 en 2012. De bedragen voor 2012 heb je nodig voor je belastingaangifte 2012 die je voor 1 april 2013 moet indienen.

De ouderschapsverlofkorting bedraagt maximaal de helft van het wettelijk minimumuurloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. In 2013 bedraagt de ouderschapsverlofkorting € 4,24 per uur, in 2012 is dat € 4,18 per uur. Bij je belastingaangifte 2012 vergelijk je dus je belastbare loon 2012 met dat van 2011 om te bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlofkorting. Of wanneer je ook in 2011 al ouderschapsverlof opnam met het jaar daarvoor.

Heb je een behoorlijke promotie gekregen en neem je per week slechts een paar uur ouderschapsverlof op, dan kan het gebeuren dat je geen recht hebt op ouderschapsverlofkorting. Nam je in 2011 ook al ouderschapsverlof op, dan mag je uitgaan van je inkomen in het jaar daarvoor.

maandag 27 augustus 2012

Je ouderschapsverlof kun je over meerdere jaren opnemen

Je kunt ervoor kiezen om je ouderschapsverlof te spreiden over meerdere jaren (bv. 4 uur per week). Dit kan echter alleen in overleg met je werkgever omdat dit buiten de wettelijke verdeling valt. Wel heb je gewoon nog recht op ouderschapsverlofkorting. De regel luidt " De korting geldt alleen als het belastbare loon van uw werknemer door het ouderschapsverlof lager is dan het voorafgaande jaar" Volgens deze regel zou alleen het eerste jaar de aftrek gelden en de jaren daarna niet. Maar als het ouderschapsverlof over meerdere jaren wordt gespreid, dan geldt als jaar van vergelijking het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het ouderschapsverlof begon.
Het is dus gewoon mogelijk om het ouderschapsverlof over meerdere jaren te spreiden en over al deze jaren ouderschapsverlofkorting te ontvangen. Maar let op! Het is niet zeker of de ouderschapsverlofkorting nog in 2013 blijft bestaan! In 2012 is de ouderschapsverlofkorting wel nog gewoon van kracht en kun je deze bij je belastingaangifte aanvragen.

vrijdag 24 augustus 2012

Kun je over meerdere jaren ouderschapsverlofkorting ontvangen?

Het is natuurlijk een interessante vraag of je over meerdere jaren ouderschapsverlofkorting kunt ontvangen als je je ouderschapsverlof verspreidt over meerdere jaren (bv. 4 uur per week). Want hoe zit het dan met de regel: " De korting geldt alleen als het belastbare loon van uw werknemer door het ouderschapsverlof lager is dan het voorafgaande jaar." Zou dan volgens deze regel alleen het eerste jaar de aftrek gelden en de jaren daarna niet.

Dit is natuurlijk niet het geval indien het ouderschapsverlof over meerdere jaren wordt gespreid, dan geldt als jaar van vergelijking het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het ouderschapsverlof begon.
Het is dus gewoon mogelijk om het ouderschapsverlof over meerdere jaren te spreiden en over al deze jaren ouderschapsverlofkorting te ontvangen. (lees hier het complete bericht) Maar let op! De ouderschapsverlofkorting wordt waarschijnlijk in 2013 afgeschaft (lees daarover hier meer).

dinsdag 10 juli 2012

Ouderschapsverlof in 2013

In het kort lees je hier hoe het zit met ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting in 2013. Maar nog niet alles is bekend!

Ouderschapsverlof in 2013

Ouderschapsverlof zal in grote lijnen gewoon hetzelfde blijven als in 2012. Hieronder vind je in het kort de regels op een rij:

- Je recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar waarvoor je in het verleden nog geen ouderschapsverlof hebt opgenomen;

- Aantal uren ouderschapsverlof is afhankelijk van het aantal werkuren per week.

- Standaard bestaat ouderschap verlof uit de helft van je werktijd verspreid over twaalf maanden. In overleg met je werkgever zijn andere manieren mogelijk.
- Je moet je minimaal één jaar in dienst zijn bij je werkgever.

Ouderschapsverlofkorting in 2013

Op dit moment is het wettelijk zo geregeld dat als je (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof opneemt, recht kunt hebben op ouderschapsverlofkorting. Dit is alleen van toepassing als je belastbare loon in 2012, door het ouderschapsverlof lager is dan in 2011. De ouderschapsverlofkorting bedraagt in 2012 € 4,18 per uur. In 2013 is de kans dus aanzienlijk dat de ouderschapsverlofkorting verdwijnt, hiervan was ook in 2012 al sprake en het is maar zeer de vraag of deze heffingskorting de volgende bezuinigingsronde overleeft gezien de enorme bezuinigingsopgave.
Maar let op! Niets is nog zeker!

Lees hier het complete artikel over ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting in 2013

zondag 10 juni 2012

Ouderschapsverlof opnemen wordt binnenkort een stuk minder interessant!

Waarschijnlijk wordt de ouderschapsverlofkorting in 2013 afgeschaft. Je kunt dus alleen nog in 2012 van de ouderschapsverlofkorting profiteren. Natuurlijk kan het ook als je niet meer van deze heffingskorting gebruik kunt maken nog interessant zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Het gaat er immers om dat je extra tijd kunt doorbrengen met je kind.
Hier lees je meer over de regels omtrent ouderschapsverlof zoals die gelden in 2012.


Ouderschapsverlofkorting in 2012 voor het laatst?

Sinds een aantal jaar is de ouderschapsverlofregeling flink uitgebreid en flexibeler geworden. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer deel te nemen aan de levensloopregeling om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlofkorting wanneer je ouderschapsverlof opneemt, maar deze versoepeling overleeft de bezuinigsronde waarschijnlijk niet. De kans is zeer aanzienlijk dat 2012 het laatste jaar is dat de ouderschapsverlofkorting er nog is en deze daarna wordt afgeschaft. De hoogte van ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2012 € 4,18 per uur en was in 2011 € 4,11.
De regeling ouderschapsverlof 2012 in het kort

  • Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar waarvoor in het verleden nog geen ouderschapsverlof is opgenomen;
  • Het precieze aantal uren ouderschapsverlof is afhankelijk van het aantal werkuren per week. Werk je 32 uur per week, dan heb je dus recht op 26 * 32 uur = 832 uur
  • Standaard bestaat ouderschap verlof uit de helft van je werktijd verspreid over twaalf maanden. In overleg met je werkgever zijn andere manieren mogelijk, bijvoorbeeld een half jaar volledig of twee jaar een dag in de week. 
  • Om aanspraak te kunnen maken op ouderschapsverlof dien je minimaal één jaar in dienst zijn bij je werkgever.
  • Het ouderschapsverlof is een wettelijk recht, je werkgever mag je dit dus niet weigeren.
  • Als je ouderschapsverlof opneemt, kun je recht hebben op ouderschapsverlofkorting.

zaterdag 9 juni 2012

Ouderschapsverlofkorting is er in 2012 tenminste nog een half jaar

Gelukkig is de ouderschapsverlofkorting er in 2012 nog tenminste een half jaar op moment van schrijven, maar voor 2013 is dat nog absoluut niet zeker. De ouderschapsverlofkorting heeft dit jaar de bezuinigingsplannen overleeft. Maar hoogstwaarschijnlijk wordt de ouderschapsverlofkorting in 2013 alsnog afgeschaft.

Wil je dus nog een paar maanden profiteren van de ouderschapsverlofkorting dan moet je echt snel zijn met het aanvragen bij je werkgever en direct beginnen met het opnemen. Je kunt dit jaar nog als je ouderschapsverlof opneemt van deze heffingskorting in de inkomstenbelasting gebruik maken. Of deze dus in 2013 blijft bestaan is nog onduidelijk, mogelijk komt er dan alsnog een einde aan de regeling, bijvoorbeeld doordat deze opgaat in de vitaliteitsregeling.